Saxån - Braåns databas med vattendata


Utdrag ur databasen, nuvarande kontrollprogram:

Data från tidigare provtagningar, 1973-1987

Analyser av bekämpningsmedel

Sidan uppdaterad 2023-11-18