Välkommen att diskutera vattenråden in i framtiden!

Välkommen att diskutera vattenråden in i framtiden!

Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten i Södra Östersjön bjuder in politiker och tjänstemän i kommunerna samt medlemmar i vattenråden till en workshop för att diskutera framtidens arbete i vattenråden.

Hur kan kommunerna använda vattenrådens potential för ett effektivt åtgärdsarbete i vatten? Hur kan vattenråden stödja varandra? Föredrag och diskussion om framtidens vattenrådsarbete.

Tid: 12 november 9.00 – ca 16.30
Plats: Länsstyrelsen Skåne, Malmö

Kommunerna har en mycket viktig roll i arbetet för en bättre vattenkvalitet. I åtgärdsprogrammet som beslutas i december 2015 finns beskrivet de åtgärder som kommunerna behöver vidta för att uppfylla vattendirektivet. Kommunerna kan genom utökat samarbete med vattenråden få mer verkstad för de resurser som satsas på vattenkvalitetshöjande åtgärder. Rätt åtgärd hamnar på rätt plats med lägre arbetsinsats.

Vattenråden i Skåne har, sett ur nationellt perspektiv, kommit långt. Många driver en väl fungerande verksamhet och är väl förankrade med ingående kommuner, verksamheter, markägare och övriga berörda. Vad är drivkraften bakom detta och hur kan de goda idéerna spridas och återanvändas till fler vattenråd?

Det kommer även att diskuteras frågor av mer praktisk karaktär. Hör gärna av er innan 1 september med aktuella frågor som berör vattenrådens verksamhet.

Inbjudan och program kommer senare i höst. Sprid gärna datumet till andra berörda.

Mvh Carola
______________________________________
Carola Lindeberg
Vattenmyndighetens kansli, samordnare
010-223 84 77
Carola.Lindeberg@lansstyrelsen.se

Sensommarvandringar längs Saxån och Braån

Sensommarvandringar längs Saxån och Braån

Saxån-Braåns vattenråd inbjuder till en serie vandringar längs ån och dess biflöden. Vatten betyder liv i landskapet. Under dessa guidade vandringar vill vi visa på den fina närnatur och de vandringsstråk som finns längs Saxån och Braån. Vi kommer att röra oss i lugnt tempo, ibland längs delvis obanad terräng, och då och då blir det stopp med kortare fältföreläsningar. Ta gärna med lite fika.

  1. Tisdag den 25 augusti. Saxåslingan i Häljarp. Samling Ågatan vid fiskestugan. Kl 18:30.
  2. Onsdag den26 augusti. Dösjebro. Samling kl 18.30 vid Handelsmannen.
  3. Tisdag den 1 september. Svalöv samling vid gångbron över Svalövsbäcken, Luggudevägen kl 18:30.
  4. Onsdag den 2 september. Trollenäs samling vid parkeringen till Trollenäs slott kl 18:30.

Information: olle.nordell@landskrona.se

Se även våra informationsbroschyrer om naturen längs åarna: http://blog.saxan-braan.se/?page_id=10