Nytt nummer av Vattenblänk ute

Vattenmyndighetens nyhetsbrev ”Vattenbläck” finns nu tillgängligt på nätet.

Länk till Vattenblänk

Där kan man läsa bl a om hur arbetet med det nya åtgärdsprogrammet går.  Där finns en länk till alla remissvar från myndigheter, organisationer och andra på Vattenmyndighetens samrådsremiss. Saxån-Braåns vattenråd svarade på remissen.

Länken till alla remissvar

Yttrande_till_Vattenmyndighetens_samråd_Saxån_Braån_vattenråd_20150225