Välkommen att delta i ett vattenvårdsprojekt om ”Svalövsbäcken”

Inbjudan att delta i vattendragsgrupperSaxån-Braåns vattenråd har initierat ett informationsprojekt som ett led i att uppnå EU:s mål att alla vattendrag ska uppnå god ekologisk status. Sista dag för anmälan är 15 april.

Vattenrådet bjuder in boende längs Svalövsbäcken att vara med i vattengrupper som arbetar med attbland annat:
* lära känna bäckens ekolog
* få kunskap om miljöproblem som påverkar bäcken
* planera miljöförbättrande åtgärder

Inbjudan att delta i vattendragsgrupper