Elfiske i Svalövsbäcken

Den 7 september kl 17:30 visar Anders Eklöv från ”Eklöv Fiske och fiskevård”,  www.fiskevard.se . Hur man undersöker vilka fiskar som finns i små vattendrag. Anders demonstrerar hur det går till att göra fiskundersökningar med ett elaggregat. Fisket är ofarligt för fiskarna och de kan släppas till baka till sin å.

Samling vid parkeringsplatsen på Månsabovägen söder om Svalövssjön.

För mer information kontakta charlotta.lundberg@svalov.se eller olle.nordell@landskrona.se eller olle.nordell@landskrona.se.

Välkommen på fladdermusexkursion kl 20:00 den 30 augusti Trollenäs slott

Saxån-Braåns vattenråd ordnar en fladdermusexkursion i Trollenäs slottspark tisdagen den 30 augusti kl 20:00.

Espen Jensen (http://myotis.se/)  berättar om fladdermöss och visar hur man kan höra dem med fladdermusdetektorer och annan utrustning (som omvandlar deras höga skrin till ljud vi kan höra).

Exkursionen börjar i skymningen kl 20:00. Samling i parken framför slottet.
Café Borgstugan har öppet mellan kl 18:30 och kl 20:00.
Arrangemanget passar för barn, vuxna och är handikappvänligt.
För frågor kan Olle Nordell (olle.nordell@landskrona.se) kontaktas.
Vid ösregn ställs exkursionen in.