Hoppa till innehåll

E, Braån – nedre delen

Område E, Braån nedre delen

Vid Häljarp rinner Braån ut i Saxån. Från sammanflödet upp till Billeberga rinner vattendraget fram i en kraftigt markerad ådal. Stora delar vattendraget kantas av betesmarker med stora naturvärden. Braåns nedre delar rinner genom Häljarp, Råga Hörstad, Asmundtorp, Billeberga och delar av Teckomatorp. Stora delar av vattendragets avrinningsområde utgörs av åkermark och många små bäckar är kulverterade. Örstorpsbäcken norr om Asmundtorp är den enda kvarvarande småbäcken. Större delen av vattendraget har strandskydd. I Asmundtorp har flera mindre dagvattendammar anlagts. Vattendraget har stor rekreationspotential.

Oster_falad copy