Hoppa till innehåll

Kontakt ny

Kontaktuppgifter till Vattenrådet;

Adress
Saxån – Braån Vattenvårdskommitté
261  80 Landskrona
0418 47 05 99
therese.ehrnsten@landskrona.se

Här finns även en kontaktsida med styrelsens ledamöter

Adresslista_SaBr_VR_styrelsen_20140521
Adresslista_Saxån_Braåns_vattenvårdskommitte_ 2015

 

Länkar till andra vattenråd i närheten av Saxån-Braån;
Råån
Kävlingeån
Höje å
Sege å
Ringsjön
Tullstorps ån

Kontakt – liknande kontaktsidan som finns på Råån plus en länk till vår facebooksida

Under kontakter ska adresslistan till vattenrådet och kommittén uppdateras.