Hoppa till innehåll

F/G, Saxån – nedre delen

Område F/G, Saxån nedre del

Saxån nedre lopp flyter till stor del fram genom vida ådalar med stora naturvärden. Det finns betydande sträckor med värdefulla betesmarker. I Häljarp ansluter Braån och de bägge åarna rinner tillsammans ut i Öresund och Lundåkrabukten. Bukten är klassad som Ramsarområde (internationellt värdefullt våtmarksområde) och Natura 2000 område (naturområde av betydelse för EU). Saxån har stort rekreationsvärde för Häljarp, Dösjebro, Annelöv och Kvärlöv. Ett naturreservat längs ån finns mellan Saxtorp och Kvärlöv. Av de mindre bäckarna är det bara Kvärlövsbäcken som inte är kulverterad. Hela vattendraget har strandskydd.

Exkursion vid Saxån, Häljarp

Exkursion vid Saxån, Häljarp