Hoppa till innehåll

Databas, vattenkemi

Databas med analyser av vattenkemi och bekämpningsmedel
DATABAS

Aktuella analyser i olika provpunkter;
Månadsrapporter för 2013 för vattenkontrollen i Saxån och Braån; Ladda ner Excellfil
Månadsrapporter för 2012 för vattenkontrollen i Saxån och Braån; Ladda ner Excellfil
Månadsrapporter för 2011 för vattenkontrollen i Saxån och Braån; Ladda ner Excellfil
Månadsrapporter för 2010 för vattenkontrollen i Saxån och Braån; Ladda ner Excellfil

Provtagningsstation
Det finns en mätstation i Saxån som mäter vattennivån, pH, konduktivitet, grumlighet och temperatur varje timme.
Kontakta Olle Nordell (se kontakter) för inloggningsuppgifter och instruktioner.