Hoppa till innehåll

Dammar

I avrinningsområdet har det anlagts många dammar och våtmarker för att fånga in näringen som annars läcker ut i våra åar. Det är många olika projekt som genomförts under årens lopp och som resulterat i en stor förbättring och reduktion av läckande näring.
Här en karta över hela området och vilka dammar som är färdigställda;
Dammar och våtmarker

Nyanlagda dammar 1994, Karin Emanuelsson