Hoppa till innehåll

D, Svalövsbäcken

Svalövsbäcken

Svalövsbäcken har en västlig och en östlig gren norr om Svalöv, båda kommer från skogsbygden och mer eller mindre utdikade mossemarker. Den östra grenen rinner genom natursköna skogs- och betesmarker medan den västra rinner i huvudsak genom ett storskaligt jordbrukslandskap. den västra delen är rätat och djupt nedgrävd men omges av skyddszoner längs hela sträckan. I norra delen av Svalöv har kommunen anlagt en liten sjö. Det finns många dagvattenutsläpp från Svalövs samhälle och i söder släpper Svalövs reningsverk ut sitt vatten.

Svalövsbäcken

Svalövsbäcken