Hoppa till innehåll

Kartor över vattendragen

Här kan du se vilken utbredning Saxån och Braån hade 1812, 1912 och idag. Du kan även se utbredningen av våtmarker dessa år. Dikningsföretagen och dess båtnadsområden visas också. Klicka i vad du vill se i menyn uppe till vänster.

Till kartan