Hoppa till innehåll

Projekt

Aktuella projekt

1. Vattenstrategiskt planeringsunderlag
2. Säbybäcken naturområde
3. Åmansboken
Vård, skötsel och restaurering av åar i jordbruksbygd
ISBN 91-631-4875-7 (2004)
Här är nätversionen av boken
Åmansboken digitalt

Med stöd av Regions Skånes miljövårdsfons arbetar Saxån-Braåns vattenråd med att ge ut en ny och omarbetat upplaga av boken.

Korrektur till den uppdaterade texten finns här (70 mb):
Amansboken_2017

 Utförda projekt de senaste åren

Anlagda dammar
I avrinningsområdet har det anlagts många dammar och våtmarker för att fånga in näringen som annars läcker ut i våra åar. Det är många olika projekt som genomförts under årens lopp och som resulterat i en stor förbättring och reduktion av läckande näring.
Här en karta över hela området och vilka dammar som är färdigställda;
Dammar och våtmarker

Vattenkvalitet
Här är en länk till databasen med analyser av vattenkemi och bekämpningsmedel
DATABAS