Hoppa till innehåll

Säbybäcken

Säbybäcken (1 av 1)

Säbybäcken kommer från Tullstorp öster om motorvägen  och mynnar i havet mellan Lill-Olas badplats och Borstahusen. Avrinningeområdet är 5,8 km² och domineras av jordbruksmark. Alltsedan början av 1990-talet har det funnits planer på att göra ett naturområde längs bäcken. Norr om Kopparhögarnas koloniområde har det i början av 2000-talet skapats natumarker med en stor damm och bäcken har förvandlats från ett rakt dike med branta kanter till en svagt slingrande dike med flacka stränder. Nu under 2015 pågår ett omfattande arbete med att skapa ett naturområde i de nedre delarna. Mellan golfbanan i väster och Helsingborgsvägen i öster håller kommunen på att ta upp en nedgrävd del av ån i ljuset. En ny bäckfåra som makligt slingrar sig fram i landskapet håller på att skapas. Här håller ett nytt natur- och rekreationsområde för landskronaborna att skapas.

lona

Runt Säbybäcken ska det anläggas ängsmarker, planteras träd och buskar. Några vandringsstigar ska anläggas och här och vara ska det finnas bord och bänkar.  Landskrona stad har fått medel från LONA  (LOkala NAturvårdssatsningen) för att anlägga naturmarker runt ån.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *