Hoppa till innehåll

Vattenvårdskommittén

Här finner du Vattenvårdskommitténs;
protokoll från sammanträden, arbetsgruppmöten och anteckningar i kronologisk ordning:

2015
Årsmöte 2015 0519

2014
Årsmöte 2014 0428
Anteckningar arbetsgrupp 2014 0407

2013
Gruppmöten:
Anteckningar arbetsgrupp 2013 1120
Anteckningar arbetsgrupp 2013 0819
Anteckningar arbetsgrupp 2013 0616
Anteckningar arbetsgrupp 2013 0407
Protokoll 2013 0912
Protokoll 2013 0316

2012
Årsmöte 2012 0328
Protokoll 2012 0328
Gruppmöten:
Anteckningar arbetsgrupp 2012 1210
Anteckningar arbetsgrupp 2012 0615
Anteckningar arbetsgrupp 2012 0215

2011
Protokoll årsmöte 2011 0504
Protokoll 2011 1123
Gruppmöte:
Arbetsgrupp 2011 1109, Vattenkontroll
Anteckningar arbetsgrupp 2011 1028
Anteckningar arbetsgrupp 2011 0912
Anteckningar arbetsgrupp 2011 0612
Anteckningar arbetsgrupp 2011 0412
Anteckningar arbetsgrupp 2011 0309

2010
Årsmöte 2010 0420
Protokoll 2010 0929
Gruppmöten:
Anteckningar arbetsgrupp 2010 1214
Anteckningar arbetsgrupp 2010 1109
Anteckningar arbetsgrupp 2010 1103
Anteckningar arbetsgrupp 2010 0913

2009
Årsmöte 2009 0319
Protokoll styrelsen 2009 1022
Protokoll styrelsen 2009 0818
Gruppmöten:
Anteckningar arbetsgrupp 2009 0602
Anteckningar arbetsgrupp 2009 0514

2008
Årsmöte 2008 0327
Gruppmöte:
Anteckningar arbetsgrupp 2008 0902
Anteckningar arbetsgrupp 2008 0612
Anteckningar arbetsgrupp 2008 0417
Anteckningar arbetsgrupp 2008 0116

2007
Årsmöte 2007 0314
Protokoll styrelsen 2007 1025
Gruppmöten:
Anteckningar arbetsgrupp 2007 1204

2006
Årsmöte 2006 0330
Protokoll styrelsen 2006 0929
Gruppmöte:
Anteckningar arbetsgruppen 2006 0228
GM 9 mars
Anteckningar arbetsgruppen 6 april
Anteckningar arbetsgruppen 2006 0928
Anteckningar arbetsgruppen 2006 1109

2005
Årsmöte 2005 0317
Gruppmöten:
Anteckningar arbetsgruppen 2005 1214
Anteckningar arbetsgruppen 2005 0830
Anteckningar arbetsgruppen 2005 0323
Anteckningar arbetsgruppen 2005 0223

2004
Årsmöte 2004 0225
Protokoll styrelsen 2004 0513
Gruppmöten:
Anteckningar arbetsgrupp 2004 0121

2003
Protokoll styrelsen 2003 1211
Protokoll styrelsen 2003 0226
Gruppmöten:
Anteckningar arbetsgrupp 2003 0226
Anteckningar arbetsgrupp 2003 1110

2002
Protokoll styrelsen 2002 1115
Kommittémöte 2002 0811

2001
Gruppmöten:
Anteckningar arbetsgrupp 2001 1213
Arbetsgrupp 2001 0906

2000
Årsmöte 2000 0203
Protokoll styrelsen 2000 1109
Gruppmöten:
Anteckningar arbetsgrupp 2000 0921

1999
Gruppmöten:
Anteckningar arbetsgrupp 1999 0128

1997
Styrelsen 1997 1205
Gruppmöten:
Anteckningar arbetsgruppen 1997 0130

1996
Styrelsen 1996 0828
Styrelsen 1996 0613
Styrelsen 1996 0425
Styrelsen 1996 0415
Gruppmöten:
Arbetsgrupp 1996 1104

1994
Arbetsgrupp 1994 0127
Yttrande miljövårdsprogram för Skåne

1993
Arbetsgrupp 1993 1209
Arbetsgrupp 1993 1020
Arbetsgrupp 1993 0830
Arbetsgrupp 1993 0617
Arbetsgrupp 1993 0401
Arbetsgrupp 1993 0210
Vattenkontroll 1993

1992
Årsmöte 1992 0320
Protokoll styrelsen 1992 0407
Gruppmöten:
Anteckningar arbetsgruppen 1992 1210
Anteckningar arbetsgruppen 1992 1111
Anteckningar arbetsgruppen 1992 1023
Anteckningar arbetsgruppen 1992 0309

1991
Årsmöte 1991 0307
Anteckningar arbetsgruppen 1991 0912
Projektgrupp odlingsfria zoner 1991 0819
Projektgrupp odlingsfria zoner 1991 0204
Projektgrupp odlingsfria zoner 1991 0110
Vattenkontroll 1991

1990
Protokoll styrelsen 1990 1204
Kallelse styrelsen 1990 1204
Anteckningar arbetsgruppen 1990 1128
Anteckningar arbetsgruppen 1990 0522
Anteckningar arbetsgruppen 1990 0503
Styrelsen 1990 0503
Årsmöte 1990 0322

1978
Minnesanteckningar från sammanträde 1978 0615
Vattenkontroll 1978

1976
Sammanträde kommunrepresentanter 1976 1207

1970
Sammanträde angående samordnad vattendragskontroll