Hoppa till innehåll

Naturen vid ån ny

Här en lista över inventeringar gjorda längs och i åarna och länkar till respektive dokument
Här finns även annat av intresse när det gäller Saxån – Braån och naturen i avrinningsområdet.
Fåglar
Häckfåglar vid Saxån – Braån

Inventering av kungsfiskare, strömstare och fladdermöss
Kungsfiskare mfl

Gagna fåglarna
Hjälp våra fåglar

Fiskar
Fiskar i Saxån – Braån

Natur och rekreation
Rekreation och Natur vid åarna

En renare å
En renare å, landskap och vatten

Rapporter inom NIP
Vegetationsinventering längs Saxån Braån 2005
Naturvärdesinventering
Sammanställning av natur- och rekreationsvärden
Rapporter om naturmiljon