Hoppa till innehåll

Hem

OBS – Detta är den äldre versionen av Saxån-Braåns Vattenråds hemsida. Den uppdateras inte längre. 

Du kommer till den nya sidan här >>

Meander - översilning

Saxån Braån Vattenråd
Vattenrådet bildades under 2013 och styrelsen består av representanter från LRF, Jordägarna, fiskeintressena, ideell,  naturvård, industrin samt Eslövs, Kävlinge, Svalövs och Landskronas kommuner. På denna hemsida finns information som rör hela avrinningsområdet för Saxån och Braån samt  några småbäckar som mynnar direkt i Öresund.  Du kan kontinuerligt följa tillståndet i vattendraget och hitta information om olika naturområden.

Protokoll från Saxån-Braåns vattenråds konstituerande möte den 25 september 2013

Här är Vattenrådets PM inför bildandet av rådet;
PM vattenråd 2012-13

Saxån-Braåns Vattenvårdskommittén bildades redan 1987 och  är ett samarbetsorgan för de kommunala nämnder som har ansvar för miljö- och naturvårdsfrågorna i kommunerna inom Saxån-Braåns avrinningsområde. Kommunerna är Eslöv, Kävlinge, Landskrona och Svalöv.
Stadgar för kommittén

Organisationsschema
orgschema

Aktiviteter
I högerspalt finns en rubrik ”AKTIVITETER” och här finns en kalender. I kalendern finns aktiviteter inlagda under respektive datum. Under respektive datum finns information. Klicka på mörkfärgade datum för att se informationen.

Senaste inlägg
Under ”SENASTE INLÄGGEN” i vänster kolumn hittar du senaste information som rör vattenrådet och aktuell information från Länsstyrelse och statliga myndigheter.

Välkomna till vår hemsida!