Hoppa till innehåll

Åmansboken

Åmansboken är en bok om allt som rör åar och hur de kan skötas. Åmansboken är ett innehållsrikt dokument som kan fungera som ett uppslagsverk när det gäller åar, dess skötsel och hur man kan förbättra kvalitén när det gäller vatten, omgivningar och biologisk mångfald.
Här kan man bläddra och söka sig fram till det man vill veta.
Åman var förr den person som hade ett avsnitt av ån att övervaka och sköta. Den skulle rensas på våren och stränderna röjas och man skulle se till att inte någon tjuvfiskade.

LÄNK till ÅMANSBOKEN

Åmansboken del 1 (sid 1-49)

Åmansboken del 2 (sid 49 -93)

Åmansboken del 3 (sid 94-140