Hoppa till innehåll

Rapporter

Här finns länkar till olika rapporter och skrifter som handlar om Saxån och Braån och omgivande småbäckar

Kunskapsöversikter
Kunskapsöversikt för kulturmiljö och vattenförvaltning. Vattenmyndigheten 2014

Broschyrer om naturområden
Dösjebro
Vallarna vid i Teckomatrop
Trollestigen vid Trollnäs
Kvärlövs naturområde
Saxåstigen vid Häljarp
 

Diverse
Dagvattenrapport
Bekämpningsmedel
Anlagda dammar, ett hot mot smolt

Rapporter på Landskronas hemsida
Rapporter

Rapporter från LONA-projektet: ” Natur- och rekreationsåtgärder längs Saxån och Braån”
Vegetationsinventering längs Saxån Braån 2005
Naturvärdesinventering
Möten med allmänheten
Planer och program för Saxån Braån
Sammanställning av natur- och rekreationsvärden
Rapporter om naturmiljon