Hoppa till innehåll

H, Saxån, Trollenäs – Dösjebro

Område H, från Dösjebro till Trollenäs

Saxån från Dösjebro till Trollenäs har några av vattendtragens mest natursköna pariter. Stora delar av vattendraget rinner fram genom en väl markerad och betad dalgång. Vattendraget har kvar en stor del av sitt naturliga slingrande förlopp. Dock är några värdefulla partier stadda i igenväxning. De mindre vattenddragen är oftast kulverterade men vid Marieholm finns Ottabäcken kvar som dock mest utgörs av ett rätat dike. Stora delar av vattendraget är svårgängligt och av mindre värde som rekreationsområden i dagsläget. Vid Marieholm och Annelöv finns dock en framtida potential.

Saxån vid Gissleberga

Saxån vid Gissleberga