Hoppa till innehåll

C, Braån – övre delen, Torrlösabäcken mm

Braån övre del, Torrlösabäcken

Torrlösabäcken rinner upp i skogsbygden men huvuddelen rinner genom jordbruksbygd. Större delen av de mindre bäckarna är kulverterade. Huvuddelen av vattendraget är kraftigt rätat och vattenytan ligger ofta djupt under markytan. I de nedre delarna finns dock några mycket vackra och betade ådalar med höga naturvärden. Större delen av Torrlösabäcken är otillgänglig och saknar i praktiken rekreationsvärden.