Hoppa till innehåll

Tillståndet

Karta_provtagning_Saxan

Allmän beskrivning
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté har bedrivit kontroll av vattenkvaliteten sedan 1980-talet. vattenkontrollen omfattar:
Kemiska mätningar som bl a kväve, fosfor, pH, konduktivitetr, grumlighet och  syreförhållanden.
Biologiska mätningar av kiselalger och  bottenfauna
Vattenföring, metaller i mossa och vatten samt bekämpningsmedel mäts också.
Det finns 12 provpunkter i området.

________________________________________________________________________________

 Aktuella mätningar
Länk till databas:  DATABAS
_________________________________________________________________________

Saxån-Braån_Sammanfattning_av_vattenkontrollen_2016
Saxån-Braån_bilagor_till _vattenkontrollen_2016

Saxån-Braån vattenkontrollen 2015
Saxån-Braån vattenkontrollen 2015 alla bilagor
________________________________________________________________________________

Senaste mätningar med kommentarer (excelfil) 
Saxån-Braån_vattenkontrollen_2017

Mätstation i Saxån
I närheten av Saxtorps kyrka i Landkrona kommun finns en mätstation som mäter vattennivån (flödet), grumlighet, ledningsförmåga och temperatur varje timme.  Det går att se data oneline. Logga in på https://ehp-data.com/. Lösenord får av olle.nordell@landskrona.se.
________________________________________________________________________
Rapport om tillståndet
Länk till rapport om vattenkontrollen 2014
_______________________________________________________________________
Förklaring till parametrar (pdf)
Forklaring av parametrar vid vattenkontrollen

Råd om kontrollprogram och rapporteringar för vattenundersökningar och samordnad recepientkontroll
Vattenmyndigheterna har utarbetar räd om hur vattenkontrollen kan bedrivas.
Ladda ner dokumentet.