Hoppa till innehåll

B, Saxån norra delen, Vallabäcken mm

Område B, med Vallabäcken

Vallabäcken i Saxåns källflöden rinner i huvudsak genom skogsmarker utom i de västra och södra delarna. En mindre del av bäckarna är kulverterade men flertalet är kraftigt rätade och rinner mest fram som mer eller mindre djupa diken även i skogsmarken. Landskapet präglas av de stora godsen Trolleholm och Trollenäs. Flera mycket natursköna platser finns i området.